Документи


Тук са публикувани всички документи, образци и законови нормативи, които ще са необходими при съвместната ни работа.

Заповеди на министъра на околната среда и водите.

Нормативни документи
Закон за опазване на околната среда...
Закон за управление на отпадъците...
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩА...
Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти...
Да работим заедно
Бланка с данни
Договор за поемане на задължение по оползотворяване на отработени масла
Подновено Разрешително
Приложение №1
Приложение №2

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ