Партньори


    Партньори Екоривейс Ойл АД работи активно по реализиране целите на програмата си, заложена в основната фирмената стратeгия и посветена на екологосъобразно рециклиране на отработени масла , като успешно си сътрудничи с редица големи и средни предприятия, производители и вносители на масла .


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ