Партньори


Партньори

Екоривейс Ойл АД работи активно по реализиране целите на програмата си, заложена в основната фирмена стратeгия и посветена на екологосъобразно рециклиране на отработени масла, като успешно си сътрудничи с редица големи и средни предприятия, производители и вносители на масла.


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ