Документи


Тук са публикувани всички документи, образци и законови нормативи, които ще са необходими при съвместната ни работа.

Заповеди на министъра на околната среда и водите.

Нормативни документи
Закон за опазване на околната среда
Закон за управление на отпадъците
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА
Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти...
Да работим заедно
Бланка с данни
Договор за поемане на задължения по оползотворяване на отработени масла 2022
Подновено Разрешително
Решение № ООп-ОМ-4-02/24.06.2022г.
Членство в Организацията
Приложение №1
Приложение №2

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ