#

Да работим заедно

Home » Да работим заедно

 

Да работим заедно

Ако сте производители или вносители на свежи масла, които пускате на българския пазар, ние можем да намалим разходите Ви, свързани с държавната такса за оползотворяване на отработени масла. Като национална организация по оползотворяване на отработени масла, ние работим съгласно Закона за управление на отпадъци и изпълняваме задълженията на фирми, които пускат на пазара свежи масла.

 

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.