#

Полезни връзки

Home » Полезни връзки

Полезни връзки

Сайт на Министерството на околната среда и водите:

натиснете тук

Изпълнителна агенция по околна среда:

Изпълнителната агенция по околна среда е администрация към Министерството на околната среда и водите, с основна мисия да работи за опазването на природното богатство на България, прилагайки националното законодателство и международния опит, като осигури мониторинг на околната среда и национално представителни данни за състоянието й.

натиснете тук

Регионални инспекции по околна среда:

Регионалните инспекции са административни структури към Министерството, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво. Те осъществяват своята дейност на територията на една или няколко области, като имат регулиращи, информационни и контролни функции.

натиснете тук

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.