#

С цел популяризиране на мерките и дейностите, свързани с организираното разделно събиране на отработени масла, организацията по оползотворяване на отработени масла „Екоривейс Ойл” ЕАД уведомява всички физически и юридически лица, относно провеждането на семинар, организиран съвместно с Община Пещера.

Home » С цел популяризиране на мерките и дейностите, свързани с организираното разделно събиране на отработени масла, организацията по оползотворяване на отработени масла „Екоривейс Ойл” ЕАД уведомява всички физически и юридически лица, относно провеждането на семинар, организиран съвместно с Община Пещера.

/16.09.2022/

С цел популяризиране на мерките и дейностите, свързани с организираното разделно събиране на отработени масла,
организацията по оползотворяване на отработени масла „Екоривейс Ойл” ЕАД уведомява всички физически и юридически лица, относно провеждането на семинар, организиран съвместно с Община Пещера.

Тема на семинара:
„Предотвратяване на замърсяването на околната среда с опасни отпадъци като отработените масла. Задължения и роля на Организациите по оползотворяване на отработени масла, свързани с екологосъобразното събиране, транспортиране и оползотворяване.”

Семинарът ще се проведе на 19.09.2022 г. в сградата на Общината.

Повече информация ще откриете във файла

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.