#

Система за електронно отчитане

Home » Система за електронно отчитане

Система за електронно отчитане

За улеснение на нашите членове, сме създали електронна система за отчитане на пуснатите на пазара на Република България от тях количества свежи масла.

Уважаеми потребители, при първоначална регистрация в системата за електронно отчитане, е необходимо да ни изпратите заявление.
От тук можете да изтеглите Заявление за предоставяне на достъп до електронната система за отчитане. Моля, изпратете попълненото заявление на имейл: ekoriv@abv.bg

.

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.