Новини


Разрешение, съгласно изискванията на новия Закон за управление на отпадъците

05.03.2013 г.

Екоривейс Ойл АД получи разрешение № ООп – ОМ - 04 - 00/05.03.2013г., в сила от 05.03.2013 г. до 05.03.2018 г, издадено от Министъра на околната среда и водите