Новини


Решение, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците

06.03.2018 г.

 

Екоривейс Ойл АД получи подновено  разрешение № ООп – ОМ - 04 - 01/23.01.2018 г., в сила от 06.03.2018 г. до 31.12.2022 г, издадено от Министъра на околната среда и водите, което е неразделна част от Решение №  ООп – ОМ - 04 - 00/05.03.2013 г.