Новини


Заповед № РД-255/16.05.2016 г.

16.05.2016

Със Заповед № РД-255/16.05.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, членовете на "ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ" АД, изброени в приложение към нея, са доказали изпълнение на задълженията за събиране и оползотворяване на отработени масла и са постигнали целта по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г, обн. ДВ. бр. 2 от 08.01.2013 г.), поради което не следва да заплатят продуктова такса за масла за 2015 г.

http://ekoriveisoil.com/images/Zapoved_255_160516.pdf