Новини


Заповед № РД-534/19.05.2021 г.

19.05.2021

Със Заповед № РД-534/19.05.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, членовете на "ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ" АД, изброени в приложение към нея, са доказали изпълнение на задълженията за събиране и оползотворяване на отработени масла и са постигнали целта по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г, обн. ДВ. бр. 2 от 08.01.2013 г.), поради което не следва да заплатят продуктова такса за масла за 2020 г.

http://ekoriveisoil.com/images/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%E2%84%96%20%D0%A0%D0%94-534%20%D0%BE%D1%82%2019052021.pdf