Новини


Решение №ООп-ОМ-4-02/24.06.2022 г.

29.06.2022

Решение №ООп-ОМ-4-02/24.06.2022 г. на Министъра на околната среда и водите на основание чл.90, ал.3, във връзка с чл.90, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за управление на отпадъците, въз основа на настъпила промяна в актуалното състояние по Търговския регистър и актуализиране на програмата по чл.53, ал.1 от ЗУО на "Екоривейс Ойл" ЕАД

Решение https://ekoriveisoil.com/images/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%9E%D0%BF-%D0%9E%D0%9C-4-02_24.06.2022%20%D0%B3..pdf