Новини


ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ АД

10.06.2011

Със заповед № РД - 325/16.05.11г. на Министъра на околната среда и водите, членовете на "ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ" АД, изброени в приложение към нея, са доказали изпълнение на задълженията за събиране и оползотворяване на отработени масла и са постигнали целта по чл.9, ал.1 съгласно сроковете по § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, поради което не следва да заплатят продуктова такса за масла за 2010г.