Заповед № РД-462/03.06.2022 г.

Със Заповед № РД-462/03.06.2022 г. на Министъра на околната среда и водите, членовете на “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД, изброени в приложение към нея, са доказали изпълнение...