#

Новини

Home » Новини

На 30.11.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Община Ракитово се състоя награждаването на участниците в изложба, организирана от организацията по оползотворяване на отработени масла “Екоривейс Ойл” ЕАД и Община Ракитово за детска рисунка с екологична насоченост на тема: „Защо са вредни отработените масла?”


На 17.11.2022 г. е издадено ново Решение № ООп-ОМ-4-03/17.11.2022 г. на “Екоривейс Ойл” ЕАД


/11.11.2022/ Изложба на детски рисунки на екологична тема


/06.10.2022/ С цел популяризиране на мерките и дейностите, свързани с организираното разделно събиране на отработени масла,
организацията по оползотворяване на отработени масла „Екоривейс Ойл” ЕАД уведомява всички физически и юридически лица, относно провеждането на семинар, организиран съвместно с Община Ракитово.


/16.09.2022/ С цел популяризиране на мерките и дейностите, свързани с организираното разделно събиране на отработени масла,
организацията по оползотворяване на отработени масла „Екоривейс Ойл” ЕАД уведомява всички физически и юридически лица, относно провеждането на семинар, организиран съвместно с Община Пещера.


Какво представляват производствените и опасни отпадъци?

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.