#

Награждаването на участниците в изложба на тема Защо са вредни отработените масла

Home » Награждаването на участниците в изложба на тема Защо са вредни отработените масла

На  30.11.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Община Ракитово се състоя награждаването на участниците в изложба, организирана от организацията по оползотворяване на отработени масла “Екоривейс Ойл” ЕАД и Община Ракитово за детска рисунка с екологична насоченост на тема: „Защо са вредни отработените масла?”. Изложбата е част от дейностите, насочени към обществото и заложени в програмата за опазване на околната среда на Общината и програмата на “Екоривейс Ойл” ЕАД за управление на отработените масла за периода 2018-2022 г.

Основна цел на провеждането e популяризиране сред населението на територията на Община Ракитово на дейностите по разделно събиране и оползотворяване на отработени масла, провеждани от организацията по оползотворяване на отработени масла “Екоривейс Ойл” ЕАД.

В присъствието на Зам.-кмета на община Ракитово – г-жа Виляна Колчева, началник-отдел “Образование” – г-н Асен Дарелов, инж. Станимир Живков – еколог на Община Ракитово и Изп.директор на „Екоривейс Ойл“ ЕАД – г-н Кирил Илиев, бяха разгледани общо 65 рисунки на 65 участници от 3 населени места на територията на Община Ракитово, в две възрастови групи: първа – от 5 до 10 години и втора – от 11 до 16 години, отговарящи на темата на конкурса: „Защо са вредни отработените масла?”.

На събитието бяха представени новите политики на организацията по оползотворяване на отработени масла за опазване на околната среда, регистрирани бяха участниците в изложбата, състоя се томбола с предметни награди, бяха осигурени рекламни материали за участниците, свързани с дейностите по опазване на околната среда и дейностите по разделно събиране на отработени масла.

Всички предметни награди бяха осигурени от организацията по оползотворяване на отработени масла “Екоривейс Ойл” ЕАД.

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.