#

Изложба на детски рисунки на екологична тема

Home » Изложба на детски рисунки на екологична тема

/11.11.2022/

“Екоривейс ойл” ЕАД и община Ракитово организират изложба на детски рисунки с екологична насоченост на тема: „Защо са вредни отработените масла?” като част от програмата за опазване на околната среда на общината и програмата на компанията за управление на отработените масла за периода 2018-2022г.

Опазването на околната среда е ангажимент на всеки гражданин на света. С участието си в тази изложба, всички вие – деца, бихте могли да „преразкажете” своите преживявания и опит в опазването на българската природа,  водата и почвата от вредното въздействие на отработените масла, като ни изпратите ваша рисунка.

Очакваме с нетърпение творбите най-късно до 25 НОЕМВРИ 2022г.!

Награждаването е предвидено да се състои на 30 ноември 2022 г. 

Творбите ще се приемат до 25 НОЕМВРИ 2022 г. на адреса на община Ракитово: град Ракитово, ул. „Иван Клинчаров“ № 57, Получател: Асен Дарелов, нач.-отдел “Образование”, Контакти: +359/35422044.

Изложба на детски рисунки на екологична тема/strong>

Съгласие за обработка на лични данни

 

 

 

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.