#

Образци на документи

Home » Образци на документи

Образци на документи

Ако сте лица, които по смисъла на Закона за управление на отпадъците се явявате производители или вносители на свежи масла, които пускате на българския пазар, от нас ще получите полезна и необходима информация за Вашите задължения съгласно този закон и наредбата за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти. Предоставяйки Ви информацията се опитваме да улесним работата Ви с нас относно тези задължения.

Всички формуляри, които е необходимо да бъдат подавани като месечна или годишна справка по отношение на количествата свежи масла, пускани на пазара, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци вече ще може да намерите тук:

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.