#

За Екоривейс Ойл ЕАД

0 ГОДИНИ ОПИТ
0 ПАРТНЬОРИ
0 КЛИЕНТИ

Новини

Какво предлагаме

  • За Екоривейс Ойл ЕАД

    “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД е организация с предмет на дейност оползотворяване на отработени масла.

  • Разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отработени масла

    Поемане на всички задължения за изпълнение на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.